Portál příležitostí

cz sk czen de pl ru
Tlacitko_odhlasPřihlášení       Tlacitko_registrujRegistrace       Tlacitko_kosik
Portál příležitostí

 

 

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI  /  INVESTICE DO FIREM  /  EXPANZE 

Poptávky po firmách:  

 • Výrobce platových trubek

Česká společnost zabývající se obchodem s instalatérskými a stavebními produkty, hledá na českém či slovenském trhu k převzetí společnost, jež se věnuje výrobě plastových trubek především pro kanalizační aj. vodohospodářské systémy. Velikostně by měla hledaná společnost dosahovat obratu alespoň od 30 mil., ideálně někde mezi 80-100 mil, maximum: do 150 mil. Kč ročně.

 • Personální agentura

Česko-slovenská personální agentura se specializací na personální leasing a dočasné přidělování personálu, hledá pro rozšíření svých aktivit na českém trhu personální agenturu ke strategickému propojení. Tato personální agentura by měla mít roční obrat nejméně okolo 50 mil. Kč.

Nabídky firem k převzetí:

 • Zubní klinika Praha 2 – Nové Město

Zubní klinika v Praze situovaná na Novém Městě hledá nového majitele. Informace na vyžádání: vagnrova3@seznam.cz 

 • Zubní klinika Praha 2 – Vinohrady

Zubní klinika v Praze situovaná na Vinohradech hledá nového majitele. Informace na vyžádání vagnerova3@seznam.cz 

 • Tvůrce a poskytovatel informačního systému o lécích dostupných v ČR

Nabízenou společností je český tvůrce a poskytovatel informačního systému o všech lécích dostupných na území České republiky. Nejčastěji tento systém využívají lékárny, zdravotnická zařízení, ale také státní a veřejné organizace jako armáda, policie, hasičský záchranný sbor či školy. Více vagnerova3@seznam.cz 

 • Nabídka společnosti vhodnému – ideálně strategickému – následníkovi, který je aktivní v oboru výroby a/nebo instalace vodovodního a kanalizačního potrubí nebo v oboru vodárenství.  Jedná se o výrobu polyethylenového potrubí z HDPE a LDPE různých průměrů, šířek a délek, potrubí je primárně určeno pro zásobování pitou vodou, nicméně použití i pro kanalizaci, přepravu jakéhokoli odpadu, pro závlahové systémy, odvodnění terénů, atd., velkoobchod s komponenty zajišťujícími společně s vlastní výrobou kompletaci vodovodních a kanalizačních potrubí a služby: Instalace a servis potrubí, významnou část služeb tvoří svařování potrubí. Lokace: CEE, vlastní areál (výroba, sklady, administrativa), vlastní doprava....  informace na vyžádání vagnerova3@seznam.cz   
 • Nabídka společnosti ve vlastním výrobním areálu o rozloze cca 5 500 m2 s možností rozšíření. strojírenská výroba – zakázková výroba výlučně nerezových výrobků pro gastronomický a zdravotnický sektor, případně rozličných meziproduktů pro další strojírenské obory s téměř třicetiletou tradicí nabízejí z důvodu kapitalizace svého dosavadního úsilí k převzetí až 100 % obchodních podílů na společnosti, ideálně vhodnému významnému strategickému partnerovi. Preference majitelů je zajištění kontinuity provozu firmy, stejně jako její zestabilnění v rámci silného partnerství... více e-mailem vagnerova3@seznam.cz  
 • Majitelé společnosti - provoz velkoobchodu a maloobchodu s ochrannými a pracovními pomůckami (OOPP) a služby s tímto provozem spojené (leasing prádla, potisk textilu, výdejové automaty).nabízejí k převzetí až 100 % podílů na jejich společnosti. Toto z důvodu jednak kapitalizace svého dosavadního úsilí, dále pak s úmyslem zestabilnit společnost s pomocí silného strategického partnera a posílit si tak pozici společnosti na trhu... více vagnerova3@seznam.cz  
 • Majitelé společnosti a přední výrobce a dodavatel spotřební chemie: čistících a mycích prostředků, a to jak pro domácnosti, pak pro profesionály. Výrobní portfolio představuje více než 1 000 druhů produktů se především z osobních důvodů rozhodli, ukončit veškeré své aktivity v ČR, a proto nabízejí až 100 % podílů na jejich firmě k převzetí vhodnému, ideálně strategickému partnerovi, aby pokračoval v nastaveném výrobním procesu a mohl případně využít kapacitu a potenciál výroby pro vlastní produkci... více informací přes e-mail proficompany@email.cz 
 • Pískovnu Nebanice u Chebu v České republice  v k. ú. Vrbová, obci Nebanice u Chebu. Jedná se o pozemky dobývacího prostoru a pozemky s tímto prostorem související a dále inženýrské sítě (rozvody elekro, rozvaděč NN, kabelová přípojka VN a transformátor) tvořící též součásti pozemku p. č. 24/22. Pozemky jsou situovány západně od obce Nebanice, podél železniční trati Karlovy Vary – Cheb, v místní části Vrbová a slouží jako těžený dobývací prostor štěrkopísku Vrbová. V kupní smlouvě je možné rozdělit kupní cenu na cenu za nemovitosti, věci movité a cenu povolení. V případě zájmu je možné prodat elektropřípojku a trafostanici 250 kW, technologii a zázemí pískovny.  Prostor pro další využití území po těžbě. Informace: proficompany@email.cz 
 • Plochu 5,5 ha pro zajímavý podnikatelský záměr, tvořících jeden celek o celkové výměře 5,5 ha na okraji Šumperka s příjezdem z místní komunikace až na pozemek. V územním plánu obce je využití pozemku jako průmyslová zóna. Oplocení slouží jako plocha reklamu. Pozemek je ve výšce 50 cm nad Q100, povrch je srovnán vyčištěn a oplocen se vstupní uzamykatelnou branou pro vjezd velkých aut. Vhodný pro výrobu, výstavbu hal, skladování apod.. Na pozemku byla trafostanice, v současné době není funkční. Informace o dosahu inženýrských sítí na vyžádání. Celková plocha 55 tis. m2 patří třem vlastníkům, prodej je ve shodě. Je možné jednat o prodeji celku 5,5 ha nebo části vpravo o výměře cca 20 tis. m2 na snímku vpravo. Vhodné na solární elektrárnu? Více informací: https://www.podnikatelskenemovitosti.cz/#sumperk 
 • Areál - soubor nemovitostí a pozemků, tvořících jeden celek v lokalitě Nový dvůr u Žihle, Plzeň – Sever. Jedná se o lokalitu s nemovitostmi a pozemky. Vhodné pro rekonstrukci nebo přestavbu pro domov pro seniory, domovy zvláštní péče, rekreace, školy v přírodě a apod. Zjistěte si možnost čerpání dotací nebo financí z programů. Veškeré inž. sítě v areálu. Lze koupit jako společnost s majetky nebo jen nemovitosti. Více na https://www.podnikatelskenemovitosti.cz/#plzen 

O investování:

„Začněte brzy. Malou sněhovou kouli začněte stavět na vrcholu velmi dlouhého svahu. Trik, jak mít velmi dlouhý svah, spočívá v tom, že začnete velmi mladí"

Buffett

       INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI / PODPORA / DOTACE / PROGRAMY / INOVACE  

Dotace z evropských a státních fondů

Čerpejte jednotky až desítky milionů Kč na rozvoj vaší firmy. Za 14 let na trhu jsme našim klientům pomohli získat přes 30 miliard Kč a pomůžeme i vám. Zajistíme vše: od výběru vhodného programu, přes sestavení žádosti, až po administraci schváleného projektu. Spolupracujte s jedničkou na trhu, naše žádosti o dotace mají stabilně 98% úspěšnost. Více na https://www.dotaceeu.cz/cs/uvod  

Národní dotace

Programy a dotační tituly poskytované prostřednictvím ministerstva jsou uspořádány dle činností ministerstva v oblastech regionální politiky, bytové politiky, podpory nestátních neziskových organizací a v oblasti strukturálních fondů, především pak u operačních programů, kde je řídícím orgánem ministerstvo. https://mmr.cz/cs/narodni-dotace 

Bytová politika

Z hlediska státu spočívá princip a cíl bytové politiky zejména ve vytváření vhodného právního, institucionálního a fiskálního prostředí pro aktivity všech aktérů na trhu s byty. V rubrice naleznete koncepční dokumenty, informace k podpůrným programům v oblasti bydlení a statistiky týkající se údajů o bydlení či financování bydlení.   Více na https://mmr.cz/cs/ministerstvo/bytova-politika 

Inovace

Cílem programu Inovace je podpora pořízení nových výrobních technologií, vč. nezbytného nehmotného majetku a investic do nemovitostí. Podpora slouží k zavedení nově vyvinutých či inovovaných produktů a procesů do výroby a na trh.  https://www.oppik.cz/dotacni-programy/inovace 

Dotační programy: Rozvoj výzkumu a vývoje; Podpora podnikání malých a středních firem; Efektivnější nakládání energií; rozvoj informačních a komunikačních technologií

Celkem si projekty mezi sebe rozdělí necelých 120 mld. Kč. Nejvyšší alokace je určena pro podporu Rozvoje výzkumu a vývoje (PO1), a to 31 %. Následuje Efektivnější nakládání energií (PO3) s 28,2 %, Podpora podnikání malých a středních firem (PO2) dosahuje 20,7 % a na Rozvoj informačních a komunikačních technologií (PO4) lze využít 17,2 % z celkové částky. https://www.oppik.cz/dotacni-programy 

Máte zájem o investiční pobídku?

Investiční pobídky podporují podnikatele, kteří investicemi rozvíjí region a pomáhají kultivovat jeho prostředí. Poskytuje je stát, schvaluje vláda s ministerstvy a procesuje agentura CzechInvest. Poskytuje se žadatelům především ve formě slevy na dani z příjmu, v určitých případech v podobě dotace. Začněte s oblastí, ve které podnikáte. Investiční pobídky jsou určené investorům v oblasti technologických centercenter strategických služebzpracovatelského průmyslu a výrobcům speciálních zdravotnických potřeb. Více na https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-investory/Investicni-pobidky  

Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost. Národní plán obnovy je postaven na 6 pilířích, které vytváří podmínky pro rozvoj ekonomiky. www.planobnovycr.cz/pilire 

 

Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní reformy a investiční akce. Alokace do jednotlivých pilířů plánu jsou následující:

 • Digitální transformace - 27 818 mil. Kč
 • Fyzická infrastruktura a zelená tranzice - 85 236 mil. Kč
 • Vzdělávání a trh práce - 41 801 mil. Kč
 • Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19 - 10 895 mil. Kč
 • Výzkum, vývoj a inovace - 13 200 mil. Kč
 • Zdraví a odolnost obyvatelstva - 12 441 mil. Kč

Celkem: 191 391 mil. Kč, z toho: financování z RRF 179 956 mil. Kč

 Plán pro oživení a odolnost, resp. Národní plán obnovy představuje komplexní a přiměřeně vyváženou reakci na hospodářskou a sociální situaci České republiky a přispívá:

 • zelené transformaci;
 • digitální transformaci;
 • inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícího začleňování, včetně hospodářské soudržnosti, pracovních míst, produktivity, konkurenceschopnosti, výzkumu, vývoji a inovací a dobře fungujícího vnitřního trhu se silnými malými a středními podniky;
 • sociální a územní soudržnosti;
 • zdravotnictví a hospodářské, sociální a institucionální odolnosti, s cílem mimo jiné zvyšovat připravenost a schopnost reakce na krize, a

politikám pro příští generaci, děti a mládež, jako je vzdělávání a rozvoj dovedností.

     

"Většina lidí neuspěje ne proto, že by mířila příliš vysoko, ale proto, že míří příliš nízko a bohužel se trefí." 

 

 

Nepřehlédněte!
Z jiných zdrojů

 

  Spolupracujeme:
 
                         

 
 
© Portál podnikatelských nemovitostí s.r.o, 2021