Portál příležitostí

cz sk czen de pl ru
Tlacitko_odhlasPřihlášení       Tlacitko_registrujRegistrace       Tlacitko_kosik
Portál příležitostí

 

 

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI  /  INVESTICE DO FIREM  /  EXPANZE 

NABÍDKA PŘÍLEŽITOSTÍ

  • Nabídka společnosti vhodnému – ideálně strategickému – následníkovi, který je aktivní v oboru výroby a/nebo instalace vodovodního a kanalizačního potrubí nebo v oboru vodárenství.  Jedná se o výrobu polyethylenového potrubí z HDPE a LDPE různých průměrů, šířek a délek, potrubí je primárně určeno pro zásobování pitou vodou, nicméně použití i pro kanalizaci, přepravu jakéhokoli odpadu, pro závlahové systémy, odvodnění terénů, atd., velkoobchod s komponenty zajišťujícími společně s vlastní výrobou kompletaci vodovodních a kanalizačních potrubí a služby: Instalace a servis potrubí, významnou část služeb tvoří svařování potrubí. Lokace: CEE, vlastní areál (výroba, sklady, administrativa), vlastní doprava....  informace na vyžádání vagnerova3@seznam.cz   
  • Nabídka společnosti ve vlastním výrobním areálu o rozloze cca 5 500 m2 s možností rozšíření. strojírenská výroba – zakázková výroba výlučně nerezových výrobků pro gastronomický a zdravotnický sektor, případně rozličných meziproduktů pro další strojírenské obory s téměř třicetiletou tradicí nabízejí z důvodu kapitalizace svého dosavadního úsilí k převzetí až 100 % obchodních podílů na společnosti, ideálně vhodnému významnému strategickému partnerovi. Preference majitelů je zajištění kontinuity provozu firmy, stejně jako její zestabilnění v rámci silného partnerství... více e-mailem vagnerova3@seznam.cz  
  • Provoz 3 kamenolomů - těžba a zpracování kamene s důrazem na žulu (několik barevných odstínů), včetně provozu velkoobjemové pily určené pro přírodní kámen. Lomy jsou součástí nemovitostí společnosti a jako nemovitosti jsou předmětem této transakce. Majitelé společnosti chtějí v důsledku neexistence následovníků zkapitalizovat své dosavadní úsilí a nabízejí k převzetí až 100 % podílů na společnosti. Společnost působí na českém, německém a rakouském trhu již 29 let (byla založena v roce 1991). Těží a zpracovává kámen ve 3 žulových kamenolomech, které společnost vlastní. Vytěžený a zpracovaný kámen se využívá pro stavby chodníků, silnic a dálnic ve formě dlažebních kostek, desek, obrubníků a štěrku, případně jako okrasný kámen.... více e-mailem: vagnerova3@seznam.cz   
  • Majitelé společnosti - provoz velkoobchodu a maloobchodu s ochrannými a pracovními pomůckami (OOPP) a služby s tímto provozem spojené (leasing prádla, potisk textilu, výdejové automaty).nabízejí k převzetí až 100 % podílů na jejich společnosti. Toto z důvodu jednak kapitalizace svého dosavadního úsilí, dále pak s úmyslem zestabilnit společnost s pomocí silného strategického partnera a posílit si tak pozici společnosti na trhu... více vagnerova3@seznam.cz  
  • Majitelé společnosti a přední výrobce a dodavatel spotřební chemie: čistících a mycích prostředků, a to jak pro domácnosti, pak pro profesionály. Výrobní portfolio představuje více než 1 000 druhů produktů se především z osobních důvodů rozhodli, ukončit veškeré své aktivity v ČR, a proto nabízejí až 100 % podílů na jejich firmě k převzetí vhodnému, ideálně strategickému partnerovi, aby pokračoval v nastaveném výrobním procesu a mohl případně využít kapacitu a potenciál výroby pro vlastní produkci... více informací přes e-mail proficompany@email.cz 
  • Deset obchodních center situovaných na Slovensku k převzetí jako celek, či jednotlivě. Více e-mailem: vagnerova3@seznam.cz 
  • Pískovnu Nebanice u Chebu v České republice  v k. ú. Vrbová, obci Nebanice u Chebu. Jedná se o pozemky dobývacího prostoru a pozemky s tímto prostorem související a dále inženýrské sítě (rozvody elekro, rozvaděč NN, kabelová přípojka VN a transformátor) tvořící též součásti pozemku p. č. 24/22. Pozemky jsou situovány západně od obce Nebanice, podél železniční trati Karlovy Vary – Cheb, v místní části Vrbová a slouží jako těžený dobývací prostor štěrkopísku Vrbová. V kupní smlouvě je možné rozdělit kupní cenu na cenu za nemovitosti, věci movité a cenu povolení. V případě zájmu je možné prodat elektropřípojku a trafostanici 250 kW, technologii a zázemí pískovny.  Prostor pro další využití území po těžbě. Informace: proficompany@email.cz 
  • Plochu 5,5 ha pro zajímavý podnikatelský záměr, tvořících jeden celek o celkové výměře 5,5 ha na okraji Šumperka s příjezdem z místní komunikace až na pozemek. V územním plánu obce je využití pozemku jako průmyslová zóna. Oplocení slouží jako plocha reklamu. Pozemek je ve výšce 50 cm nad Q100, povrch je srovnán vyčištěn a oplocen se vstupní uzamykatelnou branou pro vjezd velkých aut. Vhodný pro výrobu, výstavbu hal, skladování apod.. Na pozemku byla trafostanice, v současné době není funkční. Informace o dosahu inženýrských sítí na vyžádání. Celková plocha 55 tis. m2 patří třem vlastníkům, prodej je ve shodě. Je možné jednat o prodeji celku 5,5 ha nebo části vpravo o výměře cca 20 tis. m2 na snímku vpravo. Vhodné na solární elektrárnu? Více informací: https://www.podnikatelskenemovitosti.cz/#sumperk 
  • Areál - soubor nemovitostí a pozemků, tvořících jeden celek v lokalitě Nový dvůr u Žihle, Plzeň – Sever. Jedná se o lokalitu s nemovitostmi a pozemky. Vhodné pro rekonstrukci nebo přestavbu pro domov pro seniory, domovy zvláštní péče, rekreace, školy v přírodě a apod. Zjistěte si možnost čerpání dotací nebo financí z programů. Veškeré inž. sítě v areálu. Lze koupit jako společnost s majetky nebo jen nemovitosti. Více na https://www.podnikatelskenemovitosti.cz/#plzen

      

  INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI / PODPORA / DOTACE / PROGRAMY / INOVACE        

Dotace z evropských a státních fondů

Čerpejte jednotky až desítky milionů Kč na rozvoj vaší firmy. Za 14 let na trhu jsme našim klientům pomohli získat přes 30 miliard Kč a pomůžeme i vám. Zajistíme vše: od výběru vhodného programu, přes sestavení žádosti, až po administraci schváleného projektu. Spolupracujte s jedničkou na trhu, naše žádosti o dotace mají stabilně 98% úspěšnost. Více na https://www.dotaceeu.cz/cs/uvod  

Národní dotace

Programy a dotační tituly poskytované prostřednictvím ministerstva jsou uspořádány dle činností ministerstva v oblastech regionální politiky, bytové politiky, podpory nestátních neziskových organizací a v oblasti strukturálních fondů, především pak u operačních programů, kde je řídícím orgánem ministerstvo. https://mmr.cz/cs/narodni-dotace 

Bytová politika

Z hlediska státu spočívá princip a cíl bytové politiky zejména ve vytváření vhodného právního, institucionálního a fiskálního prostředí pro aktivity všech aktérů na trhu s byty. V rubrice naleznete koncepční dokumenty, informace k podpůrným programům v oblasti bydlení a statistiky týkající se údajů o bydlení či financování bydlení.   Více na https://mmr.cz/cs/ministerstvo/bytova-politika 

Inovace

Cílem programu Inovace je podpora pořízení nových výrobních technologií, vč. nezbytného nehmotného majetku a investic do nemovitostí. Podpora slouží k zavedení nově vyvinutých či inovovaných produktů a procesů do výroby a na trh.  https://www.oppik.cz/dotacni-programy/inovace 

Dotační programy: Rozvoj výzkumu a vývoje; Podpora podnikání malých a středních firem; Efektivnější nakládání energií; rozvoj informačních a komunikačních technologií

Celkem si projekty mezi sebe rozdělí necelých 120 mld. Kč. Nejvyšší alokace je určena pro podporu Rozvoje výzkumu a vývoje (PO1), a to 31 %. Následuje Efektivnější nakládání energií (PO3) s 28,2 %, Podpora podnikání malých a středních firem (PO2) dosahuje 20,7 % a na Rozvoj informačních a komunikačních technologií (PO4) lze využít 17,2 % z celkové částky. https://www.oppik.cz/dotacni-programy 

Máte zájem o investiční pobídku?

Investiční pobídky podporují podnikatele, kteří investicemi rozvíjí region a pomáhají kultivovat jeho prostředí. Poskytuje je stát, schvaluje vláda s ministerstvy a procesuje agentura CzechInvest. Poskytuje se žadatelům především ve formě slevy na dani z příjmu, v určitých případech v podobě dotace. Začněte s oblastí, ve které podnikáte. Investiční pobídky jsou určené investorům v oblasti technologických centercenter strategických služebzpracovatelského průmyslu a výrobcům speciálních zdravotnických potřeb. Více na https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-investory/Investicni-pobidky  

Národní plán obnovy

Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost. Národní plán obnovy je postaven na 6 pilířích, které vytváří podmínky pro rozvoj ekonomiky. www.planobnovycr.cz/pilire 

   

Citace k investování:

„Začněte brzy. Tuto malou sněhovou kouli jsem začal stavět na vrcholu velmi dlouhého svahu. Trik, jak mít velmi dlouhý svah, spočívá v tom, že začnete velmi mladí"

„Pravděpodobně bych se zaměřil na menší společnosti, protože bych pracoval s menšími částkami a v této oblasti je větší šance, že něco přehlédnu.“

„Kdybyste mě požádali, abych vyměnil velmi významnou část svého čistého jmění za několik let života navíc nebo za to, že budu moci během těchto let dělat to, co chci, udělal bych to ve vteřině.“

Buffett

Nepřehlédněte!

 

  Spolupracujeme:
 
                         

 
 
© Portál podnikatelských nemovitostí s.r.o, 2021